web analytics
x
e l a z ı ğ T S O

Duyurular:

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP Hibe Desteği Çağrısı...

Detaylar

E-Ticarette Uzmanlık Eğitimi...

Awesome Image

Lojistik Üssü Projesi

Elâzığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak, 2022-2026 hizmet dönemimizde söz verdiğimiz gibi ilimizin ekonomisine can suyu verecek, şehrimizin ticari hayatını canlandırmaya ve üyelerimize katma değer sağlayacak projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz.

Bilindiği üzere; Çağımızda küresel rekabet ortamında ekonomilerin başarılı olmalarının ön koşulu, iyileştirilmiş altyapıya sahip ve merkezileştirilmiş lojistik hizmetlerinin sağlanabilmiş olmasına dayanır. Elâzığ'ımız gibi, coğrafi konum itibarı ile lojistik koridorlarında merkezi bir lokasyonda yer alan şehirler, doğal üs konumundadır. Bu nedenle ilimiz yöneticilerinin, şehrimizin kalkınması için kaynaklarını doğru analiz etmesi ve yatırımların da doğru alanlara kanalize edilmesi büyük önem taşımaktadır.  

Bu bağlamda, şehrimiz için   mahiyeti itibariyle önem derecesi en büyük projelerimizden biri olarak gördüğümüz Lojistik Üssü projemiz hususunda, bütün paydaşların içinde bulunduğu bir yapının oluşturulması ve bu yapının ülkemizin 2023 hedeflerini gözeterek master planlar hazırlamasının, Elazığ’da lojistiğin gelişmesi ve ilimiz ekonomisinin günümüz rekabet koşullarında etkin bir güce sahip olması için en önemli adım olduğunu düşünüyoruz.

Coğrafi konumu itibarı ile doğal lojistik üssü olan Elazığ’ımızın ortak aklı ile gerçekleştirilecek bu projenin, ilimizde modern lojistik uygulamalarının farkındalığının artırılarak, lojistiğin gelişimini sağlayacağına ve ilimize yeni katma değerler sunacağına inanıyoruz.

İdris Alan

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı