web analytics
x
e l a z ı ğ T S O

Duyurular:

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP Hibe Desteği Çağrısı...

Detaylar

E-Ticarette Uzmanlık Eğitimi...

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası

ELAZIĞ SANAYİ YAPISI VE TİCARET

İl Sanayi Yapısı

Elazığ, Kalkınmada 1. Derecede Öncelikli İller arasında yer almaktadır. Ekonomik yapısı, doğal kaynaklara bağlı olarak genelde tarım ve madencilik sektörlerine dayalıdır.
Elazığ'da Sanayi Örgütlenmesi
Meslek Odaları ve Dernekler
Elazığ'da en köklü sanayi örgütleri olarak, 1884'de kurulmuş Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ile 1936'da kurulmuş Ticaret Borsası; Elazığ Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (ESOB), Esnaf Sanatkarlar Kefalet Kooperatifi ön plana çıkmaktadır. Elazığ ESOB 911; Karakocan İlçesi ESOB 895; Kovancılar İlçesi ESOB 244 ve Maden İlçesi ESOB 481 üyeye hizmet vermektedir.
Odaların dışında, Elazığ Sanayici ve İşadamları Derneği (ELSİAD), Elazığ Genç İşadamları Derneği (ELGİAD) ve Elazığ Müstakil İşadamları Derneği (MÜSİAD) gibi örgütler Elazığ'da faaliyet göstermektedir. Bu kuruluşların, Elazığ'ın sanayileşme hareketlerine karar, finansman ve icra aşamalarında kamuoyu oluşturmak gibi katkıları bulunmaktadır.
Elazığ'da halen 165 adet anonim, 831 adet Limited, 143 adet kollektif şirket ve 280 adet kooperatif faaliyet göstermektedir.
Araştırma ve Geliştirme Birimleri
Fırat Üniversitesi bünyesinde oluşturulan "Üniversite Sanayi iş Birliği Araştırma Merkezi"ne, Organize Sanayi Bölgesi sosyal tesisleri içinde bina tahsis edilmiştir; ancak Merkez, bu binada henüz aktif olarak faaliyete geçememiştir.
Elazığ Sanayiinde Mekansal Altyapı
Küçük Sanayi Siteleri
Elazığ l. Küçük Sanayi Sitesi, 1976 yılında 780 işyeri olarak açılmış; sonraki yıllarda yapılan ilavelerle 1.025 işyeri kapasitesine ulaşmıştır. Bu sitede 4600 kişi istihdam edilmektedir.
Elazığ II. KSS, Elazığ-Bingöl karayolu üzerinde, Şehir merkezine 8 km mesafede ve 202 işyeri olarak inşa halindedir. S.S. Elazığ K.S.S Yapı Kooperatifi tarafından Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın kredi desteği ile emanet usulde yaptırılmaktadır. 1996 yılı birim fiyatları ile 320 Milyar TL'ye mal edileceği ön görülen II. Sitenin 30 Nisan 2000 yılında bitirilmesi hedeflenmiştir.
1997 yıl sonu itibariyle; 240 m2'lik işyerlerinden 23 adedinin su basmanı, 8 adedinin karkasları; 120 m2'lik işyerlerinden 2 bloğun kazı işleri gerçekleştirilmiştir.
Bu işler için toplam 46.829.797.000 TL harcanmıştır. 1998 yılı başında yapılan işlerin toplam değeri 49.849.797.000 TL olarak gerçekleşmiştir. 1998 yılı ödeneği ise 40 Milyar TL'dir.
Karakocan ve Kovancılar İlçelerinde birer Küçük Sanayi Sitesinin yapımı mahalli imkanlarla sürdürülmektedir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 1997 yılında birer Milyon TL ödenek verilmiş; ancak, Karakocan SS Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi için 850 milyon TL harcanmış olmasına rağmen, Palu (Kovancılar) SS Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi için 32.675.079.000 TL harcanmış ve kaba inşaatın % 80'i gerçekleştirilmiş; ayrıca, 14 Milyar TL. çözülmemiş ödeneği mevcuttur.
1998 Yılı Yatırım Programında Kovancılar Küçük Sanayi Sitesi İnşaatı için 30 Milyar TL, Palu (Kovancılar) Küçük Sanayi Sitesi İnşaatı için de 30 Milyar TL ödenek ayrılmıştır.
Elazığ Organize Sanayi Bölgesi: I. Kısım
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın kredi desteği ile Şehir merkezine 11 km mesafede ve 110 ha arazi üzerinde kurulmuştur. 1972 yılında yer tespiti yapılmış, temeli 1974 yılında atılmıştır. Altyapı inşaatına, ancak 1987 yılında başlanabilmiştir. 1992 yılında da yapılaşmaya sunulmuştur.
62 sanayi parselinden oluşan Elazığ l. Kısım OSB'nde, 2761 kişinin istihdamı hedeflenmiştir. Elazığ Organize Sanayi Bölgesinde 1196 işçi istihdam edilmektedir
Elazığ Organize Sanayi Bölgesi: II. Kısım
II. Kısım organize sanayi bölgesi kurma çalışmalarına, 1991 yılında Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünden 557 000 m2 arsanın satın alınması ile başlanmıştır, l. Kısmın mücavir alanlarında (doğu ve batısında) bulunan arsaları da kapsayan 92,7 hektar alan üzerindeki 64 parselden oluşmaktadır. 50,6 hektar alanda (36 parsel ) kamulaştırma işlemleri tamamlanarak altyapı çalışmaları başlatılmıştır. Ayrıca, arsa talebinde bulunan firmaların taleplerinin karşılanabilmesi için, Organize Sanayi Bölgesinin kuzeyinde bu­lunan 36,3 hektarlık arsa, 29/09/1997 tarihinde satın alınmış, 200 hektarla sınırlandırılan Elazığ OSB' nin 400 hektara çıkartılması için Yazıkonak Belediyesinden 1 909 144 m2 arsa temin edilmiştir.
II. Kısım alanında bulunmakla beraber I. Kısmın altyapı hizmetlerinden istifade edebilen 14 sanayi parseli 10 firmaya tahsis edilmiş; bunlardan 7 tanesi üretime geçmiştir. 2000 yılında tamamlanması planlanan II. Kısım EOSB 'de 1751 kişilik istihdam hedeflenmiştir.
l. ve ll. Kısım EOSB, toplam 127 sanayi parseli olarak planlanmıştır. 39 sanayi parseli üzerinde 41 adet firma tarafından üretim faaliyeti yapılmaktadır.