web analytics
x
e l a z ı ğ T S O

Duyurular:

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP Hibe Desteği Çağrısı...

Detaylar

E-Ticarette Uzmanlık Eğitimi...

Awesome Image

TSO Akademi

ELAZIĞ TSO AKADEMİ; Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tarafından farklı birimleri üzerinden mevcutta üyelerine sunulan ve personeline verilen eğitim hizmetlerinin tek çatı altında yönetilmesi, izlenmesi ve eğitim ihtiyaçlarının tümünü kapsayan sürdürülebilir bir sistem kurularak eğitim faaliyetlerine kurumsal kimlik kazandırılması ihtiyacına yönelik oluşturulmuştur. ELAZIĞ TSO AKADEMİ'nin hedef kitlesi; ekonomik hayatın içinde girişimcilik, katma değer, Ar-Ge, verimlilik, büyüme, uluslararasılaşma, dijital dönüşüm vb. amaçları olan tüm şirketler, kurumlar, bu kurumların yöneticileri, çalışanları yada iş hayatına kendi işlerinin başında olarak katılmayı hedefleyen tüm girişimciler hatta ekonomik hayata henüz yeni hazırlanan öğrencilerdir. ELAZIĞ TSO AKADEMİ hedeflediği bu geniş kitlenin farklı beklenti ve ihtiyaçlarına uygun hizmetler sunabilmek amacıyla, geniş bir hizmet/proje yelpazesi uygulamayı stratejik bir farklılık ve misyon olarak kabul etmektedir. Diğer yandan her gün değişen ihtiyaçları zamanında analiz etmek ve yenilikçi hizmetler geliştirmek, ELAZIĞ TSO AKADEMİ’nin kuruluşundan itibaren misyonunun önemli parçalarından birisi olacaktır. Hedefimiz; İşgücü piyasası ve eğitim sektörünü yönlendiren ve katalize eden bir eğitim ve gelişim kampüsü olmak Amaçlarımız; · Bugün ve gelecekte ihtiyaç duyulacak nitelikli işgücünü yetiştirmek, geliştirmek ve belgelendirmek, · Eğitim alanında işletmelere uzun vadeli katkı sağlayacak hizmetler tasarlayıp, sunmak, · Üreten girişimci bir nesil yetişmesine katkı sağlamak, · Elazığ TSO Üyelerinin hizmetlerinin üyelere daha iyi aktarımı için personel üye ilişkilerini geliştirmek ve personel kurum aidiyetini arttırmak, · Üye ihtiyaçlarına yönelik bilgi ve yenilik transferi yapmak.
Elazığ TSO 2020 Üye Eğitim Raporu
Elazığ TSO 2019 Üye Eğitim Raporu
Elazığ TSO Online Akademi sayfası