web analytics
x
e l a z ı ğ T S O

Duyurular:

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP Hibe Desteği Çağrısı...

Detaylar

E-Ticarette Uzmanlık Eğitimi...

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası

Mersis

Mersis

Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden aşağıda yazılı belgeler güvenli elektronik imza ile verilmektedir. Belge talepleri, iş günlerinde ve çalışma saatleri içerisinde gerçekleştirilecektir. Durum belgesi, ihale makamlarına sunulmak üzere düzenlenen belge olmayıp, ihale makamlarına sunulmak üzere "İflas ve Konkordato Belgesi" talebinde bulunulması gerekmektedir.

Aşağıdaki belgeler bu sistem üzerinden alınabilmektedir;

- Ticaret Sicil Tasdiknamesi,
- Merkez Nakli Belgesi (TSY md.111),
- İflas ve Konkordato Belgesi (İhale için)
- Durum Belgesi

MERSİS Sistemine giriş yapmak için tıklayınız…