web analytics
x
e l a z ı ğ T S O

Duyurular:

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP Hibe Desteği Çağrısı...

Detaylar

E-Ticarette Uzmanlık Eğitimi...

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası

Ekspertiz Raporu Hakkında

Ekspertiz Raporu Nedir?

5174 sayılı TOBB Kanununun Odaların Görevleri Başlıklı 12.Maddesi ve 26. Maddesi gereğince, Üyelerin ve kurumların taleplerine istinaden ithalat/ihracat, üretim/tüketim, makine ve menkul/gayrimenkul rayiç bedel, vb. konularda, tespite ve belgelere dayalı olarak her türlü ekspertiz raporlarının tanzim edilmesidir.
Odamızca, Ekspertiz Raporunun tanzim edilebilmesi için Üyelerimizden, Odamız üyesi olmayan şahıs veya tüzel kişiliklerin, kamu kurum ve kuruluşların Odamıza ekspertiz konusunu da içerecek şekilde başvuru yapması gerekmektedir.


ELAZIĞ TSO BANKA HESABI
Ziraat Bankası Merkez Şube (Elazığ)
TR30 0001 0001 8634 6985 9050 01

Not: Ödeme yaparken açıklama kısmına şirket unvanının yazılması gerekmektedir.