Açılış Sayfam Yap   |   Sık kullanılanlara ekle  |  
K Belgeleri Duyuru
İhracat Verileri
Elazığ TSO Etkinlik Takvimi
e-bülten
Online Hizmetler
Kobi Bilgi Sistemi
Elazığ TSO TV
 

GÜMRÜK BORÇLARINA YENİDEN YAPILANDIRMA İMKANI

Gümrük vergileri ve bunlara bağlı faiz ile idari para cezalarını yeniden yapılandırmak isteyen borçlular, 13 Temmuz günü mesai bitimine kadar ilgili gümrük idaresine başvurabilecek.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın, 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ ile gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacaklarının yeniden yapılandırılarak tahsiline ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, 31 Mart'tan önce yükümlülüğü doğan ve 18 Mayıs itibariyle kesinleşen, vadesi geldiği halde ödenmemiş gümrük vergileri ile bunlara bağlı faiz yerine yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranı esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi amme alacakları ile bunlara bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilecek.

İdari para cezalarının yüzde 50'sinin tamamen ödenmesi şartıyla, kalan yüze 50'si tahsil edilmeyecek. Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının yüzde 30'u ve varsa gümrük vergileri aslının tamamı ile bunlara bağlı faiz yerine, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi şartıyla cezaların kalan yüzde 70'i ile alacak asıllarına bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi alacaklar silinecek.

18 Mayıs itibariyle kesinleştiği halde mükellefe ödemeye yönelik tebligatın yapılmadığı alacaklar da yapılandırma kapsamında olacak.

DAVA SÜRECİNDEKİ ALACAKLAR

Yapılandırmadan yararlanacak borçluların dava açmamaları ve açılmış davalardan vazgeçmeleri gerekiyor.

Dava aşamasında bulunan alacaklarda gümrük vergilerinin yüzde 50'si ve bunlara ilişkin faiz yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınacak tutarın ödenmesi halinde, gümrük vergilerinin kalan yüzde 50'si ile gecikme zamları ve kesilen idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek. İtiraz, istinaf ve temyiz aşamasında bulunan alacaklarda da gümrük vergilerinin yüzde 20'si ile bu tutara ilişkin faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi şartıyla, gümrük vergilerinin kalan yüzde 80'i ile faiz ve kesilen idari para cezalarının tamamından vazgeçilecek.

YAPILANDIRMADA TAKSİT İMKANI

Yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, 31 Temmuz günü mesai bitimine kadar gümrük idaresine başvurması gerekecek. Alacağın birden fazla gümrük idaresini ilgilendirmesi durumunda, her idareye ayrı ayrı başvuru yapılacak. Aynı idarece takip edilen birden fazla alacağın yapılandırılmasına ilişkin talepler tek başvuru ile yapılabilecek.

Yapılandırma kapsamında, taksit imkanı da tanınacak. Borçların, ilk taksit eylül ayından başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenmesi gerekecek.

Düzenleme kapsamında, tutarı 100 lirayı aşmayan asli alacakların, 150 lirayı aşmayan idari para cezalarının, tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı fer'i alacakların ve aslı ödenmiş fer'i alacaklarda toplamı 200 lirayı aşmayanların tahsilinden vazgeçilecek.

Bu haber 216 defa okundu.
Ekleme Tarihi :26.5.2018 14:11:53
Akredite Oda ve ElazigTSO LogosuTOBBİŞKURElazığ Ticaret BorsasıFKAKOSGEBTSEFırat Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi


Adres: Cumhuriyet Mah. Korg.Hulusi Sayın Cad. No:117 /Elazığ
Telefon: 444 3594 - 0(424)218 3500   Faks:0(424)218 9690
URL: www.elazigtso.org.tr    e-posta:elazigtso@elazigtso.org.tr

ElazığTSO Bilgi İşlem 2013©Odamız Sosyal Medya Hesapları
facebook
twitter instagram best counterMustafa ULAŞ tarafından geliştirilmiştir.